Uw totaalleverancier van brandstoffen en toebehoren
BRANDSTOFFILTERS SLIPPEN DICHT ?? 


De temperaturen zakken onder de 5 graden en de problemen zijn weer niet van de lucht. Wat we laatste week weer veel meemaken is dat machines, tractoren, trucks en personenwagens diverse klachten ontwikkelen in een dag. Vaak begint het met het gevoel van minder vermogen, daarna gaat het over naar echt minder vermogen en bij demontage van het brandstoffilter blijkt deze verstopt te zitten met een bruine substantie die erg vet is. Als je met je nagel door het brandstoffilter schraapt krijg je een soort “boter achtige substantie” op je nagel. 

Dit is ucome (meestal gebruikte olie uit Aziatische keuken) die word bijgemengd om het aandeel bio component in de diesel te waarborgen die opgelegd is door de overheid. Iedere dieselbrandstof (en590) behoort tegenwoordig bio-aandeel te bevatten, gemiddeld per jaar 7% (B7) 
Dit kunnen diverse soorten zijn zoals koolzaad, palmolie, zelfs slaolie. Echter door nieuwe wetgevingen die ervoor zorgen dat de plantjes die er groeien zoveel mogelijk voor menselijke consumptie dienen te zijn, en het bio-aandeel zo duurzaam mogelijk dient te zijn word er veel olie vanuit de Aziatische landen geïmporteerd. 
Dit is gebruikte olie uit de Aziatische keuken. Voornamelijk word hier palmolie gebruikt, echter door het gebruik in de keuken komen er ook veel dierlijke vetten terecht in deze olie. 
Na uitgebreide filtering is deze olie ontdaan van grovere delen en kan worden bijgemengd in de diesel. Helaas is het niet mogelijk het dierlijke vet aandeel te verwijderen. Dit is wat je vindt in de dichtgeslagen filters. 
Men is uitgebreid aan het testen geweest met diverse reinigingsmiddelen (verschillende merken) om voor de klanten een adequate oplossing te vinden. Deze heb is gevonden in de Mécatech TC3 reiniger om correctief te werken en de Mécatech TC1H voor preventieve werking. De Mécatech TC3 is de enige reiniger die de substantie volledig oplost en niet in brokjes uit elkaar liet vallen. Het vet was immers vloeibaar en opgelost in diesel (en590) en als we dit weer kunnen omdraaien naar vloeibaar kunnen we dus dichtslibben van filters voorkomen. Met de Mécatech TC1H kunnen we het probleem veelal voorblijven. Bij concentraties boven 30% bio aandeel zal er zwaarder geconcentreerd moeten worden toegevoegd. 
•    Reiniger 1 (grove delen blijven over) 
•    reiniger 2 (doet bijna niets) 
•    Mécatech TC3 (volledig opgelost) 

Door de bijmenging van bio-aandeel is de kans op aanwezigheid van bacteriën en schimmels in de diesel groter. Als er plantaardige bio-aandelen zijn bijgevoegd is de kans op vocht fors groter en zullen er sneller bacteriën groeien. Zitten er daarbij ook nog dierlijke bio-aandelen zullen er ook meer schimmels groeien. 
Doordat er zoveel vragen over zijn hebben is er een meetmethode aangeschaft waarmee we de diesel kunnen testen op bacterie en schimmelgroei. Met deze test krijgt u daarbij meteen een gedegen advies over de toestand en de te volgen behandelingsmethode. 

Bacterie groei en/of Schimmelgroei. 


Opslag van EN-590 Diesel in de Winter 


Als de temperatuur onder de 4° C komt : 
kan het zijn dat bij “normale” dieselbrandstof, door het 
afscheiden van een bepaalde hoeveelheid paraffine, de brandstoffilters verstopt raken. “Normale” EN 590 diesel (B7) bevat 7 % EN 14214 biodiesel waardoor het verstoppen van brandstoffilters bij koud weer vergroot wordt. Biodiesel is hygroscopisch (neemt vocht op). Vandaar dat er afhankelijk van de heersende buitentemperatuur onderscheid wordt gemaakt tussen zomer en winter dieselbrandstof. 

Buitentemperaturen hoger dan ca. 5 ° C: 
Verstoppingen van brandstoffilters bij temperaturen hoger dan 5° C worden veroorzaakt door verontreinigingen, oplosbare en onoplosbare deeltjes, vocht, sediment en bezinksel dat in de brandstoftank gevormd wordt. Bij temperaturen boven 5 °C zal afscheiding van paraffine zich niet voordoen. Als het filtersysteem van bulktanks slecht wordt onderhouden en water niet regelmatig wordt afgetapt, bestaat doorlopend de mogelijkheid dat via de beluchting microbiologische 
vervuiling de brandstof besmet (bacteriegroei). Bij het tanken vanuit een vervuilde bulktank, wordt tevens de voertuigtank vervuild en uiteindelijk het gehele brandstofsysteem. Door het gebruik van brandstofsysteem reinigers worden de verontreinigingen opgelost en met de brandstof verbruikt. De onoplosbare deeltjes blijven achter in het filter. 

Buitentemperaturen lager dan 5 ° C: 
Bij lagere temperaturen wordt winterdiesel toegepast, waaraan bij de productie additieven worden toegevoegd die voorkomen dat de paraffinekristallen groeien door coagulatie en uiteindelijk verstopping van de filters veroorzaken. Deze “vloeiverbeteraars” voorkomen dus niet het uitkristalliseren van de paraffine, maar zorgen ervoor dat de gevormde paraffinekristallen zo klein blijven, dat ze door het filtermedium worden geleid zonder voor verstoppingen te zorgen. Het uitkristalliseren van paraffine wordt bepaald aan de hand van het CFPP – Cold Filter Plugging Point- van de brandstof. Dit CFPP is een onderdeel van Europese norm DIN EN 590 waaraan dieselbrandstof moet voldoen. 

Behandeling: 

Winterdiesel wordt ingedeeld in verschillende klassen, het CFPP van 1 november tot eind februari ligt op max. –20 ° C. Dat niet alleen het vlokken stoort voor verstoppingen van brandstoffilters zorgt, bewijzen talloze gevallen, waarin verstoppingen van de brandstoffilters zich voordoen bij temperaturen die veel hoger liggen dan het CFPP-punt van de desbetreffende brandstof. Een brandstofstabilisator beïnvloedt fysisch gezien het CFPP van diesel brandstof weinig. Doordat bij het gebruik van Mécatech TC1H winter brandstofstabilisator/reiniger de overige verontreinigingen als vaste deeltjes, bezinksel, sediment en micro-organismen uit het brandstofsysteem verwijderd worden, zal de kwaliteit van de brandstof optimaal blijven, mede door verhoging van de oxidatiestabiliteit van de dieselbrandstof. 
Dit houdt in dat de verschuiving van de probleemtemperatuur circa 10 °C of meer bedraagt, afhankelijk van de kwaliteit en de toegepaste soort dieselbrandstof. Door een brandstofsysteem met een stabilisator te behandelen wordt een optimale bescherming geboden tegen verstoppen van brandstoffilters, zowel bij zomerse als winterse temperaturen, zelfs bij zeer strenge vorst. Tevens worden de brandstofpomp, de verstuivers en injectoren, verbrandingsruimten en zuigerveergroeven gereinigd waardoor een optimale verbranding verkregen wordt en de motor optimaal start. 

Advies : 

Tap vóór en gedurende de wintertijd regelmatig water af uit de tank en filters om te voorkomen dat ijskristallen de filters verstoppen. Het wegnemen van de belangrijkste oorzaak voor bacteriegroei, het water, heeft de hoogste prioriteit door: 

1.     Afdichting van tankdop controleren.
2.     Tanken bij droog weer. 
3.     Tank zo ‘vol’ mogelijk houden, waardoor het adem- en condensatie effect minimaal is 
4.     Regelmatig water aftappen onderuit tank, door middel van een aftapkraan of door het afzuigen van het onderste volume door middel van een vacuümpomp. 
Voor een juist advies Bel met Patrick Snijders van Diesel24 voor een afspraak. We bekijken uw situatie persoonlijk en geven u dan een vrijblijvend en gedegen advies.
 

Vraag een offerte aan

Vul onderstaand formulier in en ontvang uw offerte.
Bedrijfsnaam *
Contactpersoon *
Telefoonnummer *
Adres
Postcode
Plaats
Over welke producten wenst u een offerte? *
Opmerkingen
Prioriteit
  

 
 

Vraag direct uw dagprijs aan

Vul onderstaand formulier in en ontvang uw dagprijs.
Bedrijfsnaam *
Contactpersoon *
Telefoonnummer *
Prioriteit
  

 
 
Liever direct geholpen worden? Bel dan met +31 (0)6 12 27 69 13.